Stationaire zuigers

Stationaire zuigers

Nieuwbouw op maat

De omstandigheden waaronder gebaggerd moet worden zijn onder meer afhankelijk van de locatie, baggerdiepte, bodemgesteldheid, afmetingen van de put en ecologische voorschriften. Afgestemd op deze eisen en de wensen van de klant, ontwikkelden wij voor onze stationaire zuigers een kostenverlagend modulair systeem. Onze profiel- en cutterzuigers zijn demontabel en te transporteren over de weg. Daarnaast ontwerpen, bouwen en leveren wij installaties voor alle denkbare situaties die bij zand- en grindwinning kunnen voorkomen. Wij leveren zowel diesel als compleet elektrische zuigers, voorzien van de modernste baggerautomatisering en navigatiesystemen.

Renovatie en ombouw

Naast het ontwerpen en bouwen van nieuwe installaties renoveren en modificeren wij ook bestaande zuigers, die daarbij van de nieuwste technologieën kunnen worden voorzien.