Engineering

Engineering

Op onze engineeringsafdeling worden zowel groot- als kleinschalige projecten voorbereid, ontworpen, ontwikkeld en gecertificeerd. We beschikken over een eigen tekenkamer waar de engineering in 3D-ontwerp wordt opgezet. Zo zien klanten hun project eerst volledig uitgewerkt voordat we met de bouw beginnen. We denken graag mee van klantwens tot eindresultaat: custom built kwaliteitsproducten.

Wet- en Regelgeving

De Europese wet- en regelgeving stelt steeds strengere eisen aan de bouw en uitrusting van vaartuigen, drijvende werktuigen en machines. Daarom hebben wij experts in huis die volledig op de hoogte zijn van de laatste regels. Om kosten te besparen kunnen wij al in de engineeringsfase de richtlijnen in het ontwerp en de installatie meenemen. Denk aan CE-markering, het communautair binnenvaartcertificaat, CCR-, Arbo- en emissie-eisen en classificatievoorschriften. Wij staan onze klanten graag bij met gedegen advies en begeleiding in deze ingewikkelde trajecten. Desgewenst verzorgen wij het complete traject van certificering.